• Angsten, piekeren, dwang
  • Stressklachten en burn-out
  • Depressieve gevoelens
  • Verslavingsproblemen: drugs-, alcohol-, gok-, game-, koop-, seksverslaving e.a.
  • Agressie
  • Trauma
  • Impulsiviteit en zelfcontrole
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Pestproblemen
  • Seksueel en ander deviant gedrag

Onderzoek naar onderliggende oorzaak van klachten middels gevalideerde meetinstrumenten waarbij de onderzoeksresultaten naderhand gevalideerd worden door de arts.

Uzelf en/of de omgeving informeren over de onderzoeksresultaten.

Individuele begeleiding van personen die lijden aan ASS en/of een aanverwante stoornis en hun omgeving, de school, de professionele omgeving.

Therapie kan reeds op verzoek aangevat worden in de gevangenis en naderhand, desgewenst in Centrum Berkenwinning verdergezet worden.

Meer info volgt later.