Welkom bij Psycho-medisch Centrum Berkenwinning op de afdeling van de psychologen.

U kunt in ons multidisciplinair team terecht voor (forensisch) psychiatrische en -psychologische hulpverlening en dit zowel in onze praktijk op de locatie Heusden-Zolder als in Kessel-Lo/Leuven.  

Centrum Berkenwinning zet in op begeleiding voor alle doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij bieden evidence-based begeleiding aan om psychologische problemen in kaart te brengen en te verhelpen. Ons aanbod betreft problemen zoals angsten, stressklachten, depressie, verslavingsproblemen (o.a. drugs, alcohol, gokken, seks), agressie, trauma, ontwikkelings-problematieken (ASS, ADHD) en verlies- en rouwverwerking. Elke medewerker van ons centrum bezit hierbij zijn/haar specifieke expertises.

Centrum Berkenwinning voorziet ook psychodiagnostische onderzoeken (PDO’s) volgens een multidisciplinaire aanpak. Deze onderzoeken kunnen aangevraagd worden om nader te verkennen welke kwetsbaarheden er mogelijks aan de oorzaak liggen van uw probleem (o.a. ASS, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, neuropsychologisch).  

Alle medewerkers van Centrum Berkenwinning hechten belang aan bijscholing in de vorm van relevante literatuur en studiedagen alsook intervisies en supervisies. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd staat garant voor een optimale begeleiding.  

Het doel van psychodiagnostiek is het in kaart brengen van vaardigheden, klachten en onderliggende problematieken of oorzaken. Deze zaken worden besproken tijdens een intakegesprek. Er wordt standaard een vaste testbatterij afgenomen waarin de intelligentie, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…), stemmingstoestand (depressie, angst,…), coping en persoonlijkheid worden onderzocht. Bijkomende indicaties of klachten kunnen alsnog worden meegenomen in de testbatterij na het intakegesprek opdat er een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld gemaakt kan worden van uw functioneren.

Het psychodiagnostisch onderzoek neemt minimum vier uur in. Dit wordt steeds opgedeeld in blokken van twee uur. In overleg kunnen bijkomende uren worden vastgelegd. Na het onderzoek gebeurt de verslaggeving en wordt een nabespreking gepland. Tijdens de nabespreking wordt het verslag samen besproken en zal een behandeladvies worden gegeven. Diagnosestelling gebeurt door de psychiater Prof. Dr. Dams in een aparte afspraak, indien dit aangewezen is.

De kostprijs van het uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek is €800. Binnen deze prijs vallen de onderzoeksuren, de verslaggeving en de nabespreking.

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. Aan de hand de eerste gesprekken wordt uw hulpvraag duidelijk gesteld en een behandelplan opgesteld. Hierna wordt er samen, aan de hand van verschillende evidence-based technieken, gewerkt aan het verbeteren van uw functioneren en het beantwoorden van uw hulpvragen.

We bieden psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Elke psycholoog kent zijn eigen werkwijze en expertise. U kan bij ons terecht voor verschillende problematieken waaronder angst, depressie, burn-out, middelenmisbruik en ontwikkelingsproblematieken (ASS, ADHD,…). Een sessie duurt 45 minuten en kost 60 euro. Een sessie na 18u00 kent een kostprijs van 65 euro. Terugbetaling van psychotherapie is mogelijk. Hiervoor contacteert u best uw mutualiteit.

Voor de opstart van een forensische begeleiding wordt een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd waaraan u als cliënt gemotiveerd meewerkt (zie uitleg psychodiagnostiek). Dit is een noodzakelijk voorwaarde om binnen ons centrum te starten. Het psychodiagnostisch onderzoek kan opgestart worden binnen de penitentiaire inrichting of in het centrum. Voor een verplaatsing naar de locatie van de penitentiaire inrichting worden, bovenop de prijs van het onderzoek, verplaatsingskosten aangerekend. Er wordt gebruik gemaakt van het draaiboek voor Daderhulp en andere evidence-based technieken.

Minderjarigen

– Psychodiagnostisch onderzoek (PDO):

 • Intake: € 70
 • Onderzoek en verslaglegging:
  • Tot en met 6 jaar: € 600
  • Van 7 jaar tot en met 12 jaar: € 700
  • Van 13 jaar tot en met 18 jaar: € 800/€ 900
 • Indien er meer dan 6 uren getest dient te worden: + € 80/uur extra
 • Nabespreking testonderzoek bij psycholoog: € 70


– Therapiesessie:

 • Individuele therapie: tussen € 65 en € 70
 • Gezins- en relatiebegeleiding: tussen € 70 en € 85

 

– Verplaatsingsonkosten: tussen € 65 en € 70/uur
– Extern overleg is mogelijk aan uurtarief waarbij tussen € 65 en 70 euro gerekend wordt per begonnen uur
– Tussenkomst ziekenfonds: Al de psychologen zijn erkend bij al de ziekenfondsen voor een gedeeltelijke tussenkomst van het ziekenfonds. U vraagt het tarief van tussenkomst best na bij uw ziekenfonds.
– Forensisch psychologische opdrachten: Hiervoor dient steeds met de Forensisch Psychiater, prof. dr. Lieve Dams contact opgenomen te worden via het secretariaat (+32 11 53 10 06). Deze gebeuren steeds multidisciplinair.
Het uurtarief van de psycholoog hiervoor is € 120/uur.

 

Volwassenen

– Psychodiagnostisch onderzoek (PDO):

 • Intake: € 70
 • Onderzoek en verslaglegging: tussen € 800/€ 900
 • Indien er meer dan 6 uren getest dient te worden: + € 80/uur extra
 • Nabespreking testonderzoek bij psycholoog: € 70 


– Neuropsychologisch onderzoek (NPDO):

 • Intake: € 70
 • Onderzoek en verslaglegging: € 400 – dit omvat 3 testuren en de verslaglegging
 • Indien er meer dan 3 uren getest dient te worden: + € 80/uur extra
 • Nabespreking neuropsychologisch onderzoek bij psycholoog: € 70


– Therapiesessie:

 • Individuele therapie: tussen € 65 en € 70
 • Gezins- en relatiebegeleiding: tussen € 70 en € 85
 • Belgeleiding persoon binnen juridisch kader: tussen € 65 en € 70/uur – er wordt steeds opgestart met een Intake en PDO

 

– Verplaatsingsonkosten: tussen € 65 en € 70/uur
– Extern overleg is mogelijk aan uurtarief waarbij tussen € 65 en 70 euro gerekend wordt per begonnen uur
– Tussenkomst ziekenfonds: Al de psychologen zijn erkend bij al de ziekenfondsen voor een gedeeltelijke tussenkomst van het ziekenfonds. U vraagt het tarief van tussenkomst best na bij uw ziekenfonds.
– Forensisch psychologische opdrachten: Hiervoor dient steeds met de Forensisch Psychiater, prof. dr. Lieve Dams contact opgenomen te worden via het secretariaat (+32 11 53 10 06). Er gelden hiervoor vaste tarieven, tenzij anders afgesproken met de psycholoog.