Gezien prof. dr. Dams naast de beroepstitel van Psychiater, tevens de bijzondere beroepstitel van Forensisch Psychiater draagt, kunt u in Centrum Berkenwinning eveneens terecht voor elk onderwerp dat hieraan gelieerd is.
Zo kunt u binnen een Forensisch kader therapie volgen in Centrum Berkenwinning, kunt u er terecht voor een second opinion, of kunt u prof. dr. Dams aanstellen als Technisch Raadgever binnen andere domeinen waarin u hier nood aan heeft.
Prof. dr. Dams voert eveneens deskundigen opdrachten uit voor diverse Rechtbanken.
Tot slot is ze in Nederland opgeleid tot profiler en verhoordeskundige.
U kunt steeds een aanvraag doen via het Telesecretariaat, telefonisch op het nummer +32 11 53 10 06.

Het uurtarief dat prof. dr. Dams hanteert voor Forensisch Psychiatrische activiteiten, is € 265 – € 320 excl. btw afhankelijk van de zwaarte van het dossier. Voor dringende opdrachten, wordt x factor 1,5 gerekend.
Er wordt steeds gewerkt met een opdrachtbrief en het voorafgaandelijk aan het starten van de werkzaamheden, betalen van de provisies zoals in de opdrachtbrief vermeld staat. Indien deze niet betaald zijn de dag van het geplande onderzoek om 8 uur, zal het onderzoek niet aanvangen en wordt de voor u voorziene tijd, te weten de onderzoekstijd, en eventueel reistijd, in rekening gebracht. Deze werden immers in de agenda voorzien.
Wanneer de werkzaamheden volledig afgerond zijn, krijgt u een mail of brief, met de vraag de ingesloten factuur te vereffenen.
Pas nadat de factuur volledig vereffend is en dit op de bankafschriften zichtbaar is, wordt het rapport bij eerste verzoek aan u en desgewenst, aan uw advocaat overgemaakt.

In Centrum Berkenwinning kan er vanuit multidisciplinaire invalshoek een geheugenonderzoek gedaan worden.

U kunt zich zorgen maken over dingen die u vergeet, automatisatie in gedrag dat lijkt weg te vallen, u weet niet meer waar u uw sleutel gelegd heeft, de naam van iemand die u wilt vernoemen lijkt ineens uit uw geheugen verdwenen te zijn, gebeurtenissen lijken gewist te zijn of u heeft de indruk geen nieuwe informatie meer te kunnen verwerken. U maakt zich zorgen en het probleem lijkt alleen maar erger te worden. Of u als familielid, partner, vriend(in), maakt zich zorgen over uw zus, broer, man, vrouw, buur … die vergeetachtig lijkt te worden, sneller geïrriteerd lijkt te zijn omdat u zegt ‘weet u dat niet meer’, of die plots angstig wordt, om dingen nog zelf te doen buitenshuis.
Dit kunnen verschijnselen zijn van een geheugenstoornis, of beginnende dementie. Belangrijk is om ook andere potentiële onderliggende problemen uit te sluiten.

U kunt het geheugenonderzoek multidisciplinair laten uitvoeren in Centrum Berkenwinning, dit zowel op de locatie in Heusden-Zolder, als op de locatie in Leuven/Kessel-Lo.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat. Hierna zult u door een van onze klinisch psychologen gecontacteerd worden. U kunt ook via het automatische contactformulier de boodschap versturen dat u een dementieonderzoek wenst. De psycholoog zal u dan rechtstreeks contacteren.

Het neuropsychologisch onderzoek, dat een 6-tal uren in beslag zal nemen, wordt door de psychologen voor volwassenen uitgevoerd. Voor aanvang van het testonderzoek, zal eerst een intakegesprek plaatsvinden waar het probleem in kaart gebracht wordt. Het kan nuttig zijn, om ook een familielid mee te brengen, om ook heteroanamnestische gegevens te verzamelen.

Er wordt, zo nodig en in overleg met prof. dr. Dams of uw behandelend neuroloog, geriater dan wel psychiater, een CT-hersenen dan wel een MRI-hersenen gepland en u heeft ook steeds een voor- en nabespreking van de onderzoeken en de onderzoeksresultaten, met prof. Dams of uw behandelend psychiater, geriater dan wel neuroloog.
Het is goed om een familielid mee te brengen naar het eerste consult en de nabespreking.

Het is belangrijk om vroegtijdig de oorzaak van geheugenproblemen op te sporen, zeker als het om (preseniele) dementie zou gaan. Immers zijn er sinds ongeveer 20 jaar, medicijnen beschikbaar, die in sommige gevallen, het proces van de preseniele dementie, kunnen beïnvloeden, waardoor de hersenfuncties langer bewaard blijven.
Ook voor andere potentieel onderliggende lichamelijke en/of psychische problemen, is vaak een gepaste oplossing ter beschikking. Ook dit kan met prof. dr. Dams besproken worden, of zij kan u verwijzen naar een andere dienst, voor gepaste behandeling.
Enkel mits uw schriftelijke toestemming, wordt informatie gedeeld met andere artsen, bij voorkeur via Hector.
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het secretariaat op het nummer +3211 53 10 06 of +32 16 621 641.

Middels gevalideerde onderzoeks- en meetinstrumenten, wordt het onderzoek uitgevoerd door de klinisch psychologen.
Dit onderzoek kan zowel voor kinderen, adolescenten, jongvolwassenen als volwassenen.

Het diagnostisch onderzoek kan gebeuren op uw eigen verzoek zonder verwijsbrief, of op het verzoek van uw behandelend psychiater, huisarts of andere instantie.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat, elke werkdag tussen 8 en 20 uur, op zaterdag tussen 8 en 13 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen. De psycholoog zal u hierna contacteren en u de nodige informatie verschaffen.

Na het psychodiagnostisch onderzoek dient u de diagnose te laten bevestigen dan wel ontkrachten bij uw behandelend psychiater. Indien u wenst, kan dit bij prof. dr. Dams in Centrum Berkenwinning. U maakt beste deze afspraak via de psycholoog die het psychodiagnostisch onderzoek uitvoerde.

Enkel een arts kan de medicatie voorschrijven. U dient hiervoor fysiek aanwezig te zijn op de consultatie bij de arts. U kunt dus niet telefonisch of digitaal deze voorschriften bestellen, maar dient steeds een afspraak te maken hiervoor via het secretariaat. Er kunnen bijgevolg eveneens geen voorschriften meegegeven worden voor derden. Heeft u voor meerdere gezinsleden medicatie nodig, dient u voor elk van hen een afspraak te plannen.
Dit geldt ook voor attesten, invullen van documenten voor de verzekering, het FOD of andere documenten of attesten ter beoordeling van de arbeid(on)geschiktheid.

Indien u wenst dat prof. dr. Dams, dan wel een van de psychologen of de voedingsconsulente een lezing, bijscholing of college komt geven, kunt u deze afspraak steeds plannen via het secretariaat dat dagelijks tussen 9 en 16 uur telefonisch bereikbaar is op de nummers +32 11 53 10 06 en +32 16 621 641.

U kunt in Centrum Berkenwinning terecht voor coaching binnen uw sportclub dan wel bedrijf.
Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, problemen binnen de ploegen of het team naar aanleiding van een negatieve groepssfeer, of er gewerkt dient te worden aan volharding.

Ook kan het team van Centrum Berkenwinning deel uitmaken van bijvoorbeeld een teambuildingdag of tijdens sportstages, waarbij thema’s zoals mentale volharding, omgaan met stress, omgaan met verlies, omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag, omgaan met moeilijke personen, of andere thema’s aan bod kunnen komen.

Individuele coaching is eveneens mogelijk voor leidinggevenden, om middels aanpassing van hun eigen attitude, tot een betere prestatie van het team te kunnen komen en een positieve werksfeer te bevorderen. Uzelf leren kennen en middels bepaalde technieken leren om tot een betere werkalliantie te komen, is het uitgangspunt.

Er wordt steeds voorafgaandelijk een offerte gemaakt.