Indien u een tegenexpertise wenst, een second opinion binnen het forensisch psychiatrische/psychologische werkveld of beroep wenst te doen op een Raadgevend Arts in kader van een gedwongen opname of een verzekeringsdossier, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat (+32 11 53 10 06) en duidelijk aangeven dat u overleg wenst met prof. dr. Lieve Dams in kader van een Forenisch Psychiatrische opdracht. U wordt dan door haar persoonlijk gecontacteerd.

U mag ook een mail sturen naar [email protected].

Vragen die geen betrekking hebben op een opdracht binnen het forensisch psychiatrische werkveld, zoals persoonlijke of dossiersgebonden vragen van patiënten zoals bijvoorbeeld medicatievragen, diagnostische vragen, zullen niet per mail beantwoord worden. Hiervoor dient steeds via het secretariaat een afspraak gepland te worden daar het hier gaat om een medische handeling/opdracht/vraag.