Boekterheide 78 • Heusden-Zolder
Martelarenlaan 50 • Kessel-Lo
Heusden-Zolder: +32 11 53 10 06 | Kessel-Lo: +32 16 62 16 41

Brecht Anteunis
Klinisch Psycholoog

De heer Anteunis behaalde zijn master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Hij verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij volwassenen in Centrum Berkenwinning. Hierbij ondersteunt hij volwassenen vanuit een cliëntgerichte invalshoek. Tijdens zijn opleiding bouwde hij in het bijzonder deskundigheid op in de verslavingszorg. In samenwerking met Prof. dr. Dams voert de heer Anteunis opdrachten uit binnen een forensisch kader. De heer Anteunis is werkzaam op de locatie Heusden-Zolder van Centrum Berkenwinning. Hij volgt gedetineerden eveneens op in de gevangenis in Hasselt.

Mobiel: 0456 23 45 37
Email: brecht.anteunis@berkenwinning.be

Anneleen Beerten
Klinisch Psycholoog

Mevrouw Beerten behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij volwassenen in Centrum Berkenwinning.
Mevrouw Beerten heeft sterke interesse in de Cognitieve Gedragstherapie (CBT). In 2019 behaalde zij een certificaat voor de opleiding Essentials of CBT: The Beck Approach door Judith S. Beck, uitgegeven door het Beck Institute. In 2021 beoogt ze te starten aan haar postgraduaat in de gedragstherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
In samenwerking met Prof. dr. Dams voert mevrouw Beerten opdrachten uit binnen een forensisch kader.
Mevrouw Beerten is zowel op de locatie Zolder, als op de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning werkzaam.

Mobiel: 0493 83 56 49
Email: anneleen.beerten@berkenwinning.be

Kathleen Claassen
Voedingsdeskundige

Mevrouw Kathleen Claassen behaalde haar diploma’s in de Ziekenhuisverpleegkunde, Wellnesswetenschappen, Tropische geneeskunde en Voedingsdeskundige. Streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam is haar doel.
Mevrouw Claassen begeleidt zowel volwassen personen met overgewicht of ondergewicht als adolescenten en kinderen.
Ze heeft bijzonder kennis en deskundigheid in het begeleiden van zwangeren of vrouwen die zwanger wensen te worden middels een vruchtbaarheidsbehandeling.
Tevens biedt ze ondersteuning voor kinderen met ADHD, gezien de potentïele invloed van voeding op gedrag, mevrouw Claassen heeft een uitgebreide kennis in kindervoeding.
Mevrouw Claassen werkt in Centrum Berkenwinning zowel op de locatie Heusden-Zolder, als op de locatie Leuven samen met het voltallige team onder leiding van prof. dr. Dams, maar ook is er een brede samenwerking mogelijk met andere verwijzers zoals de huisartsen, specialisten of psychologen.
De begeleidingen verlopen steeds individueel. De afspraken kunnen gemaakt worden via het medisch secretariaat op het nummer +32 11 53 10 06 of +32 16 62 16 41.

Mobiel: +32 473 88 57 29
Email: kathleen.claassen@berkenwinning.be

Serena Claes
Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog

Mevrouw Claes behaalde haar master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent.
Daarnaast behaalde ze de educatieve master in de gedragswetenschappen eveneens aan de Universiteit van Gent.
Mevrouw Claes heeft een bijzondere interesse in de Forensische Kinder- en Jeugdpsychologie en het behandelen van ontwikkelingsstoornissen. Hierin zou ze zich in de toekomst graag verder specialiseren.
Mevrouw Claes verricht eveneens opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.
Mevrouw Claes is uitsluitend werkzaam op de locatie in Heusden-Zolder.

Mobiel: 0497 50 58 18
Email: serena.claes@berkenwinning.be

Eva Helsen
Klinisch Psycholoog

Mevrouw Helsen behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze begeleidt zowel volwassenen als ouderen en dit vooral vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Verder verricht ze in Centrum Berkenwinning psychodiagnostisch onderzoek bij volwassen en ouderen.
In 2021 beoogt ze te starten aan haar postgraduaat in de gedragstherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
In samenwerking met Prof. Dr. Dams voert mevrouw Helsen opdrachten uit binnen een forensisch kader.
Mevrouw Helsen is werkzaam op de locatie te Heusden-Zolder en op de locatie te Kessel-Lo (Leuven).

Mobiel: 0491 88 43 93
Email: eva.helsen@berkenwinning.be

Emily Sannen
Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog

Mevrouw Sannen behaalde haar master klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Brussel.
Ze biedt psychologische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast verricht ze psychodiagnostisch onderzoek bij dezelfde doelgroep.
Mevrouw Sannen heeft een sterke interesse in systeemtherapie en het behandelen van ontwikkelingsstoornissen. Ze zou zich hier in de toekomst graag verder in specialiseren.
Mevrouw Sannen verricht eveneens opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.
Mevrouw Sannen is werkzaam op de locatie te Heusden-Zolder en Kessel-Lo/Leuven van Centrum Berkenwinning.

Mobiel: 0479 01 91 98
Email: emily.sannen@berkenwinning.be

Justyna Van den Abbeel
Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog
Doctor in de Filosofie

Mevrouw dr. Van den Abbeel behaalde in 2012 haar master klinische psychologie aan de Maria Curie-Skłodowska Universiteit te Lublin, Polen.
In 2013 behaalde ze een Postgraduaat dat haar kwalificeert om als psycholoog te werken met kinderen en jongeren in educatieve contexten zoals kleuter- en basisscholen. Tijdens haar studies in de Psychologie was ze ook sterk geïnteresseerd in Filosofie en behaalde ze een masteropleiding en vervolgens een doctoraat in de Filosofie aan de Katholieke Universiteit van Lublin.
Vanaf september 2017 zal ze de Postgraduaat opleiding ‘Gedragstherapie bij kinderen en jongeren’ starten aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Mevrouw Van den Abbeel spreekt Pools, Engels en Nederlands en verricht ook haar werkzaamheden in voornoemde talen.
Mevrouw Van den Abbeel verricht opdrachten binnen de Forensische context in samenwerking met prof. dr. Dams.
Mevrouw Van den Abbeel is zowel op de locatie Zolder, als de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning werkzaam.

Mobiel: 0478 44 84 23
Email: justyna.vandenabbeel@berkenwinning.be

Ayse Yalcinkaya
Klinisch Psycholoog

Mevrouw Yalcinkaya behaalde haar master klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel in 2003.
Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij kinderen en (jong)volwassenen in Centrum Berkenwinning. Ze werkt dus leeftijdsgrensoverschrijdend.
Mevrouw Yalcinkaya heeft sterke interesse in de Cognitieve Gedragstherapie en streeft ernaar om zich hierin steeds verder te verdiepen.
In samenwerking met prof. dr. Dams voert mevrouw Yalcinkaya opdrachten uit binnen een forensisch kader.
Mevrouw Yalcinkaya is uitsluitend op de locatie Zolder van Centrum Berkenwinning werkzaam. Zij volgt gedetineerden eveneens op in de gevangenis in Hasselt.

Mobiel: 0487 27 93 27
Email: ayse.yalcinkaya@berkenwinning.be

Damla Belgen

Damla Belgen († 09-09-2017)
Klinisch kinder- en jeugdpsycholoog

Met grote droefheid melden wij het overlijden van mevrouw Damla Belgen. Ze heeft met opgeheven hoofd, 8 maanden lang gestreden, met de kracht in haar, die wij ook zagen in haar werkzaamheden, maar verloor helaas deze strijd. Moedig nam ze afscheid van haar dierbaren en wilde ze dat haar levenswensen verder gezet worden.
Mevrouw Belgen behaalde haar master klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit te Brussel.
Mevrouw Belgen volgde de bijkomende opleiding Forensische Diagnostiek en Counseling aan de Hogeschool Thomas More te Antwerpen.
Mevrouw Belgen verrichtte psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adolescenten. Verder stond ze in voor de psychotherapeutische begeleiding van diezelfde doelgroep en de betrokken gezinscontext binnen het regulier alsook het forensisch team. Mevrouw Belgen had een bijzondere interesse in de forensische kinder- en jeugdpsychologie.
Mevrouw Belgen verrichtte opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.
Mevrouw Belgen was werkzaam op de locatie Zolder van Centrum Berkenwinning.
Niet alleen haar cliënten en hun ouders, maar ook ons gehele team, waardeerden haar enorm. Mevrouw Belgens wens was, om aanwezig te kunnen blijven in het team van Centrum Berkenwinning. Die plaats verdient ze ook. Ze was een belangrijke schakel in ons team sinds 2015.