Prof. dr. L.H. Dams

Prof. dr. L.H. Dams

Directeur Centrum Berkenwinning
Bestuurder Dokter Dams BV

Ik promoveerde in 1993 aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde (promotor prof. dr. E. Muls) en specialiseerde me van 1993 tot 1998 tot specialist in de Psychiatrie. Tijdens mijn opleiding, volgde ik een jaar in de opleiding de subspecialisatie Forensische Psychiatrie in de Forensisch Psychiatrische Kliniek van de GGZE De Grote Beek in Nederland.  Van 1998 tot 2017 was ik Hoofd van de Forensisch Psychiatrische Dienst in Maastricht voor het Ministerie van Justitie. Sinds 2003 doceer ik aan de Universiteit Maastricht op de faculteit Geneeskunde, de huidige Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), binnen het keuzevak Forensische Geneeskunde. Tevens als tutor en examinator. Ik ben sinds het begin van mijn carrière eveneens verbonden als gastprofessor aan diverse instituten, waaronder de Thomas More Hoge School, de PXL Hasselt, het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO), de Nationale Rechercheschool, …  

Ik behaalde diverse certificaten, waaronder dit van Pro Justitia rapporteur van de Stichting Pro Justitia in Nederland; Beoordelaar van de PCL-R bij het Forum Educatief van de Van der Hoeven Stichting te Utrecht; Palliatieve Zorgen bij De Listel onder leiding van dr. Joke Bossers; Relatietherapie vanuit Systeemtherapeutische invalshoek aan de Interactie Academie in Antwerpen onder leiding van Rita Steens; Presentatietechnieken voor specialisten, Elsevier Training NV; Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen in de sociale psychiatrie, RINO Zuid-Nederland; Enkele modules van de opleiding Multidisciplinair Forensisch Onderzoek KUL.

Ook kreeg ik de kans in het kader van de opleiding, om een stage te doen bij de Recherche in Nederland (Cold Case en andere zaken in het opsporingsonderzoek) en bekwaamde ik me in verhoortechnieken en profiling. Ook nu nog verricht ik bijstand in het opsporingsonderzoek en de verhoren, zowel in België, als internationaal.

Ik ben bestuurder van dokter Dams bv en directeur van Centrum Berkenwinning dat opgericht werd in 1999 en waar multidisciplinair onderzoek, domeindeskundig advies en behandeling aangeboden wordt voor elke leeftijdscathegorie en dit binnen het reguliere en het forensische werkveld. In mei 2017 werd ik erkend en toegelaten de bijzondere bijkomende beroepstitel van Geneesheer-specialist in de Forensische Psychiatrie te voeren door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot slot ben ik opgenomen in het FMF Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (ROJ) in België, werd ik in 1998 vast beëdigd door het Hof van Beroep in Nederland als vast Gerechtelijk Deskundige en werd ik opgenomen op de lijst der Domeindeskundige voor de Orde der Artsen in België. Tot april 2012 was ik opgenomen op de lijst voor Arbiters, opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Arbitragereglement van het Centrum voor Arbitrage inzake seksueel misbruik. 

Ik werk vooral als domeindeskundige in de Forensische Psychiatrie in de functie van Raadgevend Arts of als aangestelde Deskundige (Exp. 2614653) door de Rechtelijke Macht in dossiers naast mijn andere professionele activiteit als Psychiater in mijn privépraktijk.

In april 2024 richtte ik bijkomend Berkenwinning Esthetische Geneeskunde op waar ik niet alleen behandelingen met Botox toepas in kader van medische aandoeningen, maar ook diverse niet heelkundige esthetische behandelingen uitvoer. Sindsdien ben ik ook lid van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde. Ik heb altijd een zeer grote passie gehad om Esthetica en Psychiatrie met elkaar te kunnen verbinden.