Prof. dr. L.H. Dams

Prof. dr. L.H. Dams

Directeur Centrum Berkenwinning
Bestuurder Dokter Dams BV

Prof. dr. Lieve Dams promoveerde in 1993 aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde en specialiseerde zich van 1993 tot 1998 tot specialist in de psychiatrie.

Tijdens haar opleiding, volgde ze een jaar opleiding Forensische Psychiatrie in de Forensisch Psychiatrische Kliniek van de GGZE De Grote Beek in Nederland.

Prof. dr. Dams heeft haar privépraktijk reeds sinds 1999 gevestigd op de Boekterheide 78 te Heusden-Zolder. Hier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor advies, onderzoek en behandeling. In april 2008 namen haar werkzaamheden in België toe en nam ze ontslag in Nederland bij het Ministerie van Justitie. Ondertussen hadden psychologen zich op zelfstandige basis in de kantoren van Berkenwinning (Berkenwinning is de historische naam van de bouwgrond waarop de kantoren gelegen zijn, in de periode dat er nog geen straatnamen waren) gevestigd. Prof. dr. Dams geeft vorm aan en coördineert als directeur Centrum Berkenwinning waar 2 inhoudelijke takken uitgroeiden, met name een reguliere en een forensisch psychiatrische tak. Het hele team hecht zeer veel waarde aan goed onderbouwde multidisciplinaire diagnostische exploratie, om het advies en/of de therapie, zo gedetailleerd mogelijk vorm te kunnen geven.

Prof. dr. Dams behaalde diverse certificaten, waaronder dit van Pro Justitia rapporteur van de Stichting Pro Justitia in Nederland; Beoordelaar van de PCL-R bij het Forum Educatief van de Van der Hoeven Stichting te Utrecht; Vast Gerechtelijk Deskundige waarvoor ze beëdigd werd bij het Hof in den Bosch; Palliatieve Zorgen bij De Listel onder leiding van dr. Joke Bossers; Relatietherapie vanuit Systeemtherapeutische invalshoek aan de Interactie Academie in Antwerpen onder leiding van Rita Steens; Presentatietechnieken voor specialisten, Elsevier Training NV; Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen in de sociale psychiatrie, RINO Zuid-Nederland; Enkele modules van de opleiding Multidisciplinair Forensisch Onderzoek KUL.

Ook kreeg ze de kans in kader van een opleiding, om een stage te doen bij de Recherche in Nederland (Cold Case en andere zaken in het opsporingsonderzoek) en bekwaamde ze zich in verhoortechnieken en profiling. Ook nu nog verricht ze bijstand in het opsporingsonderzoek en de verhoren, zowel in België, als internationaal.

De expertise die ze kon opdoen, deelt/deelde ze middels het geven van lezingen en colleges als gast- dan wel geassocieerd professor onder andere aan de Universiteit Maastricht, de Nationale Politie Academie te Brussel, de Thomas More Hogeschool te Antwerpen, de Provinciale Hogeschool in Limburg, de Vrije Universiteit Brussel, het IGO te Brussel. Tevens fungeerde prof. dr. Dams meer dan 22 jaar naast het doceren van de module Forensische Psychiatrie, als tutor en examinator aan de faculteit Geneeskunde voor het vak Forensische Geneeskunde en was ze lid van de planningscommissie. Prof. dr. Dams werd eveneens aangesteld als gastprofessor bij PXL-People & Society, toegepaste psychologie.

​Prof. dr. Dams verricht voornamelijk opdrachten als Technisch Raadgever (Raadgevend arts) voor privépersonen of verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast verricht ze nog werkzaamheden voor diverse Rechtbanken als aangestelde deskundige.

Tevens is ze geregistreerde deskundige op de lijst der deskundigen voor de (Nationale) Orde der Geneesheren. Voornoemde werkzaamheden als rapporteur of Technisch Raadgever, verricht/verichtte ze eveneens internationaal (onder andere Chili, Dubai, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland).

Prof. dr. Dams was opgenomen in de lijst voor arbiters, opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Arbitragereglement (tot april 2012) van het Centrum voor Arbitrage inzake seksueel misbruik.

Prof. dr. Dams begeleidt regelmatig studenten in hun Bachelor of Master thesis en staat mee in voor de opleiding van stagiaires psychologie in het Centrum.

Prof. dr. Dams fungeert regelmatig als spreker op congressen, meetings en in de media binnen een informatieve context.

Tot juni 2014 was prof. dr. Dams als consulterend psychiater aan het Revalidatie- en MS-Centrum verbonden.

Van januari 2013 tot november 2018 was prof. dr. Dams lid van de Soroptimisten Hasselt.

Prof. dr. Dams was president van de Medical Women’s Association Belgium (MWAB) tot November 2016.

Prof. dr. Dams werd in mei 2017 erkend en toegelaten de bijzondere bijkomende beroepstitel van geneesheer-specialist in de Forensische Psychiatrie te voeren door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Bona diagnosis, bona curatio” – “Actus non facit reum nisi mens sit rea”

(“Een geode diagnose is een goed medicijn” – “Een misdaad maakt een persoon niet schuldig, tenzij de geest schuldig is”)