Over ‘Kunst en Psychiatrie’ en ‘Kunst als Medicijn’ is al heel wat literatuur bekend sinds de 20ste Eeuw. Men tracht dit thema ook vorm te geven door kunstenaars met psychiatrische kwetsbaarheden hun werken te laten tentoonstellen. 

De term ‘Esthetische Psychiatrie’ bestaat nog niet formeel, maar toch durf ik hier al over te fantaseren en probeer ik psychiatrie en esthetica dichter bij elkaar te brengen door nu ook niet-heelkundige esthetische behandelingen aan te bieden. Ik heb altijd veel aandacht en interesse gehad in de schoonheid van de natuur, de diversiteit van mensen, maar ook de innerlijke schoonheid van mensen die zich hoe dan ook naar buiten toe weerspiegelt. Ik merkte dat ik niet alleen mensen kon helpen door de medische toepassingen van Botox, zoals Bruxisme, Hyperhydrosis en Hoofdpijn, maar dat ik ook door kleine niet-heelkundige medische behandelingen, de mensen een beter gevoel kon geven, hun psychisch lijden kon verzachten, hen terug een beter gevoel kon geven. 

Ik werk enkel met A-merk producten. Voor de behandeling heb ik een gesprek met u over uw wensen en of ik deze kan/wil vervullen. Overbehandelingen of onrealistische verwachtingen zijn niet aan mij besteed. U tekent een informed concent voor de behandelingen en nadat ik u over de techniek en de nazorg van de behandeling en de voor-en nadelen en mogelijke complicaties geïnformeerd zal hebben. 

Indien u overweegt om een behandeling met botox, PRP of een andere niet-heelkundige esthetische behandeling te laten uitvoeren, zal eerst geluisterd worden naar uw wensen, en zal beoordeeld worden of de arts hieraan kan voldoen, wat de kostprijs is.

We volgen de richtlijnen van de Orde van Artsen alsook de Wet op het verbod van reclame en publiceren bijgevolg geen prijzen van niet-heelkundige esthetische behandelingen op deze website.

U kunt daglijks contact opnemen of een bericht sturen na 21 uur of op zaterdag en zondag tussen 15 uur en 18 uur voor informatie op het nummer +32(0)465 – 07 71 61.